«Сарт» сўзи мажҳулдур

Ул зоти анвар амири Бухоро ҳазратларининг ҳузури ҳумоюн русча таржимони муҳтарам Баҳромбек қоровулбеги жаноблари: «Биз Туркистон ва Бухоро халқининг тўрклиги маълум бўлуб туруб… на учун сарт атайдурлар?» — деб мўьтабар «Шўро» мажалласининг 1911 йил 16-ададинда…


«ЎЗБЕК» АТАМАСИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ БИЛАН БОҒЛИҚ БИР ФАРАЗ  ҲАҚИДА

 Ғарб олимларидан бўлмиш Аллен Ж. Франк ва Петер Б. Голден «ўзбек» атамаси Туркистон кенгликларида Олтин Ўрда хони Ўзбекхондан анчагина олдин пайдо бўлган деб таъкидлашса, бошқа бир гуруҳ (П.П.Иванов. А.Ю.Якубовский, Х.Ҳукҳэм) бу атамани Ўзбекхон (яшаган йиллари: 1283-1341,…


Ўзбеклар шажараси ва авлод – аждодлар муаммоси

Маълумки, ўзбек халқнинг келиб чиқиш масаласи ҳанузгача илмий жиҳатдан тўла ҳал қилинмаган бир муаммо бўлиб турибдики, илм фанда бу масалага ҳар- хил ёндошишлар ва қарашлар мавжуд. Н.А. Аристов, А.Ю. Якубовский, П.П. Иванов ҳамда чет эллик…


Муҳаммад Шайбоний.

Қосим-султон билан тўқнашув Г.А. Қамбарбековага кўра, тарихчи Исмоил Хусайний Мараший Табризий ўзининг “Тарихи Сафавий” (Сафавийлар уруғининг тарихи”)  қўлёзмаларида хабар беришича, Эрон шохидан Хуросонни тортиб олиш мақсадида Шайбонийхон онаси тарафидан қариндоши бўлган қозоқ султони Қосимга мурожаат…


Жума суҳбатлари туркумидан

 ТАШАККУР АЙТУВЧИЛАРНИНГ БИРИ Мусулмонлар бошига кўп кулфат солган Нажддаги Бану Ҳаниф қабиласи раиси Сумома ибн Асални мусулмон суворийлар тутиб келиб, масжиднинг бир четига боғлаб қўйишди. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам унинг ёнидан ўтар эканлар, сўрадилар: “Эй…


Муҳаммад Шайбоний. Ислоҳатлари

Шайбонийхон қўшинларининг қабила-уруғ бўйича таркиби Шайбонийхон қўшинлари ўзбек қабилалирнинг қуйидаги уруғлари вакилларидан таркиб топган эди: дўрмонлар, қушчи, наиманлар, журқунлар, етти-минглар, ички, оcлар, манғитлар, шунингдек уйғур, чиғатой, бошқирт ва бошқалар. Ташқи сиёсати Шайбонийхон Усмонлилар империяси ва…


Муҳаммад Шайбоний. Унвонлари. Мавароунахр ва Хуросонни бирлаштириши

Шайбонийхон унвонлари Шайбонийхон томонидан зарб этилган тангаларда: “Буюк Султон, Аллоҳнинг буюк валийси, раҳмдил, диннинг ҳимоячиси”; “Ўз даврининг имоми, раҳм-шафқатли, Абул-фатҳнинг фазилати” деб номланган унвонлар пайдо бўлади. Унвонлар бирдай эмас бўлиб, иккинчисида кўпроқ теократик ғоялар ифодаланади…


Муҳаммад Шайбоний (давоми)

Сиёсий фаолияти Абухайр узоқ вақт давомида ўзбек хонлиги устидан хукумронлик қилади ва мустаҳкамлик билан бошқаради. Унинг вафотидан кейин бир йилча Ёдгорхон хукумронлик қилади, аммо унинг ўлимидан сўнг Шайх-Ҳайдар ҳокимиятга келади. Қўшинлар ва қарам мамлакатларнинг кучли…


Муҳаммад Шайбоний

Муҳаммад Шайбоний  (1451 – 2 декабр, 1510 йиллар), Шайбонийхон –Шайбонийлар сулоласи ва хон сифатида Бухоро хонлиги асосчиси. Шоҳбудоқ султоннинг ўғли, кўчманчи ўзбеклар давлатининг хукумдори ва асосчиси Абулхайрхоннинг (1428-1468) набираси. Зучининг учинчи ўғли Шибонхон орқали, авлоди…


МУСУЛМОНЛАРНИ МЕНСИМАЙ, МАСХАРА ҚИЛИШНИНГ ҲАРОМЛИГИ ҲАҚИДА

Аллоҳ таоло: “Мўминлардан ихтиёрий эҳсон қилувчиларини ва зўрға топиб-тутувчиларини истеҳзо ила масхаралайдиганларни Аллоҳ “масхара” қилади ва улар учун аламли азоб (бор)дир” (Тавба сураси, 79-оят), деб айтган. Яна: “Эй мўминлар! (Сизлардан) бирор миллат (бошқа) бир миллатни…